Thiết bị mạng GSM 16 kênh SIM di động Synway SMG4016

Card GSM gateway 16 SIM/64 SIM – 1Lan,

– Hạn chế thời gian gọi cho mỗi cuộc gọi

– Hạn chế thời gian theo ngày/tuần/ tháng trên mỗi SIM

– Tự động định tuyến gọi theo nhà mạng, giảm cước phí 800%

– Tự động kết nối IPPhone/ Softphone/ FXS khi tổng đài lỗi

Còn hàng

Mã: SMG4016 Danh mục: Từ khóa: