Thiết bị cầm tay quản lý thẻ từ KBVISION KB-SLTO1

13,800,000 VND 8,970,000 VND

– Thiết bị ghi đọc thẻ dành cho khách sạn

– Đọc và điều chỉnh thông tin thẻ khóa.

– Dễ dàng cài đặt thông tin cho thẻ khóa.

– Hỗ trợ thẻ RF57 và thẻ RF50.

– Chức năng đọc thông tin thẻ khóa và chỉnh sửa thời gian.

Còn hàng