Đầu đọc và cài đặt thẻ từ KBVISION KB-ICRO1

3,800,000 VND 2,850,000 VND

– Hỗ trợ thiết bị đọc và chép thẻ từ.

– Hỗ trợ nhiều loại thẻ

– Tần số đọc: 13.56MHz.

– Khoảng cách đọc: >3cm.

Còn hàng

Đầu đọc và cài đặt thẻ từ KBVISION KB-ICRO1

3,800,000 VND 2,850,000 VND

Call Now Button