Cổng giao tiếp VOIP-FXS Grandstream GXW4232

Gateway 32 cổng FXS – 1 LAN

Còn hàng