Hiển thị một kết quả duy nhất

Gateway chuyển đổi ra máy lẻ analog FXS

Gateway 16 cổng FXO Synway SMG1016

Gateway chuyển đổi ra máy lẻ analog FXS

Gateway 8 cổng FXO Synway SMG1008

Gateway chuyển đổi ra máy lẻ analog FXS

Gateway 4 cổng FXO Synway SMG1004

Gateway chuyển đổi ra máy lẻ analog FXS

Gateway 4 FXO + 4 FXS Synway SMG1008 4O4S

Gateway chuyển đổi ra máy lẻ analog FXS

Cổng giao tiếp VOIP-FXS Grandstream GXW4248

Gateway chuyển đổi ra máy lẻ analog FXS

Cổng giao tiếp VOIP-FXS Grandstream GXW4232

Gateway chuyển đổi ra máy lẻ analog FXS

Cổng giao tiếp VOIP-FXS Grandstream GXW4224

Gateway chuyển đổi ra máy lẻ analog FXS

Cổng giao tiếp VOIP-FXS Grandstream GXW4216

Gateway chuyển đổi ra máy lẻ analog FXS

Cổng Gateway Grandstream HT818

Gateway chuyển đổi ra máy lẻ analog FXS

Gateway Grandstream ATA HT814

Gateway chuyển đổi ra máy lẻ analog FXS

Cổng Gateway Grandstream HT812

Gateway chuyển đổi ra máy lẻ analog FXS

Cổng Gateway Grandstream HT813